Používanie SMART hodiniek a mobilných telefónov v tehotenstve a riziká s tým spojené

posted in: Blog | 0

Už dlhšie si na svojich hodinách gravidjogy všímam, že stále viac a viac budúcich mamičiek nosí na svojich zápästiach hodinky. Nie však tie staré, klasické, ale skôr smart hodinky s mnohými funkciami od výmyslu sveta.

Väčšinou ide o uvedomelé mladé ženy, ktoré hodinky používajú na sledovanie svojej kondície a teda aj svojho zdravotného stavu, čím chcú podporiť aj zdravie vyvýjajúceho sa bábätka v brušku. Málo ktorá z nich si však uvedomuje, že by tento moderný, prudko multifunkčný vynález mohol mať presne opačný účinok. Rovnaký vplyv však na nás majú aj iné zariadenia, ktoré bežne v živote používame: mobilný telefón, wifi routre, laptopy, mikrovlnky, bezdrôtové slúchadlá…. Takmer všetko sú to zariadenia, bez ktorých si už nevieme predstaviť našu každodennú existenciu a väčšina z nich nás bežne sprevádza v pracovnom aj v súkromnom živote. Rovnako je v súčasnosti len veľmi obtiažne vyskytnúť sa mimo pôsobenia wifi. 

Každé bezdrôtové zariadenie vysiela rádiové frekvencie a elektromagnetické žiarenie, vďaka ktorým dokáže prenášať signál bez káblov. Existuje niekoľko štúdií o tom, do akej miery takéto žiarenie zvyšuje riziko vzniku hormonálnych či psychických porúch alebo aj nádorových ochorení. Vo vysokej miere dokáže dokonca poškodiť tkanivo. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o vynálezy modernej doby, neexistujú zatiaľ žiadne štúdie, ktoré by hovorili o účinkoch z dlhodobého hľadiska. Existujú však také, ktoré negatívne vplyvy už teraz potvrdzujú.

Pre zaujímavosť odporúčam prečítať si nasledujúce odkazy:

Direct effects of EMF radiation emitted from mobile phones on pregnancy, birth, and infant outcomes

Impact of smartphone radiation on pregnancy: A systematic review

Association Between Maternal Exposure to Magnetic Field Nonionizing Radiation During Pregnancy and Risk of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Offspring in a Longitudinal Birth Cohort

Exposure to Magnetic Field Non-Ionizing Radiation and the Risk of Miscarriage: A prospective Cohort study

a pozrieť si video: 

Pregnancy and cell phone exposure

V tehotenstve je veľmi dôležité vyhýbať sa čomukoľvek, čo by mohlo negatívne ovplyvniť zdravie matky či zdravie ešte nenarodeného bábätka. Preto takmer každá budúca mamička starostlivo dbá o správnu výživu, pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu či dostatočný oddych. Bezdrôtové zariadenia však rieši len máloktorá z nich.

Medzi najčastejšie skloňované riziká, ktoré sa týkajú používania bezdrôtových zariadení v tehotenstve patria: 

zvýšené riziko

– potratu 

– predčasného pôrodu 

– únavy

– depresie

– psychických porúch 

– zmien vo vývoji mozgu dieťaťa

– hyperaktivity dieťaťa

– porúch správania u dieťaťa

– vývojových porúch

– porúch plodnosti 

– hormonálnych porúch

Zariadenia, ktorým by sme sa mali v tehotenstve pokúsiť čo najviac vyhnúť, sú: mikrovlnné rúry (a jedlá v nich pripravované), mobilné telefóny, SMART hodinky, bezdrôtové slúchadlá, wifi routre a laptopy. Všetky z nich by sme si mali držať aj ďalej od tela. To znamená, že si telefón miesto vrecka na bunde alebo nohaviciach dáme do tašky a že si pri práci nebudeme odkladať laptop na kolená. Miesto wifi môžeme použiť ethernet a tak isto môžeme bezdrôtové slúchadlá na celé obdobie tehotenstva vymeniť za slúchadlá s káblom. Zároveň je veľmi prospešné vedome skrátiť dobu, počas ktorej dané zariadenia používame.

Žijeme v dobe, ktorá nám ponúka množstvo cenných prístrojov, ktoré zjednodušujú našu existenciu. Neznamená to však, že sú pre zdravie človeka skutočne prospešné. Zároveň je veľmi otázne, aký vplyv majú na budúcu generáciu detí, ktoré sú na nás a našich rozhodnutiach na začiatku svojho života plne závislé.

S láskou,

Katarína Jurenková,

certifikovaná dula, inštruktorka gravidjogy, popôrodnej jogy a predpôrodnej prípravy metódou Hypnopôrod

www.harmony-mama.sk

gravidjoga.sk